Trắc nghiệm

GDP danh nghĩa của năm gốc là 1000 tỉ đồng. Giả sử đến năm thứ 5 mức giá chung tăng 2 lần

Câu Hỏi:

GDP danh nghĩa của năm gốc là 1000 tỉ đồng. Giả sử đến năm thứ 5, mức giá chung tăng 2 lần và GDP thực tế tăng 30%. Chúng ta có thể dự đoán rằng GDP danh nghĩa của năm thứ 5 sẽ là:

Bạn đang xem: GDP danh nghĩa của năm gốc là 1000 tỉ đồng. Giả sử đến năm thứ 5 mức giá chung tăng 2 lần

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án phần 3


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chúng ta có thể dự đoán rằng GDP danh nghĩa của năm thứ 5 sẽ là 2600 tỉ đồng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: GDP danh nghĩa của năm gốc là 1000 tỉ đồng. Giả sử đến năm thứ 5 mức giá chung tăng 2 lần – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!