Trắc nghiệm

FeO thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với:

Câu Hỏi:

FeO thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với:

Bạn đang xem: FeO thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

FeO thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với khí CO, t⁰. 

FeO + CO → Fe + CO2

Nhiệt độ để phản ứng xảy ra là 700 – 800⁰C

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: FeO thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!