Trắc nghiệm

Este CH3OOCH3 có tên gọi là Metyl axetat

Câu Hỏi:

Este CH3OOCH3 có tên gọi là

Bạn đang xem: Este CH3OOCH3 có tên gọi là Metyl axetat

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Este CH3OOCH3 có tên gọi là Metyl axetat

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Este CH3OOCH3 có tên gọi là Metyl axetat – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!