Trắc nghiệm

Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia nào?

Câu Hỏi:

Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia nào:

Bạn đang xem: Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia nào?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch sử 6 bài 4


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia Ai Cập. ‘Ensi’ theo tiếng Lưỡng Hà có nghĩa là người đứng đầu.

Câu hỏi liên quan

Thời kỳ tồn tại của vương quốc nào được coi là thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử Lưỡng Hà:

A. Vương triều III Ur

B. Vương quốc tân Babylon

C. Vương quốc Akkad

D. Vương quốc cổ Babylon

Chữ tượng hình được viết đầu tiên trên

A. Thẻ tre

B. Giấy Papirus

C. Giấy tre mỏng.

D. Đất sét

Vua được gọi là Pharaong ở

A. Ấn Độ

B. Lưỡng Hà

C. Hi Lạp

D. Ai Cập

Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Trung Quốc; 2. Ai Cập; 3. Ấn Độ; 4. Lưỡng Hà.

A. 1,2,4,3.

B. 2,4,3,1.

C. 2,4,1,3.

D. 2,3,4,1.

Ai Cập tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Ai Cập vào năm nào:

A. 1951

B. 1952

C. 1953

D. 1954

Nội dung nào sau đây không phải điểm khác biệt cơ bản giữa các quốc gia cổ đại phương Đông (Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ) với phương Tây (Hy Lạp và La Mã)?

A. Nền tảng kinh tế.

B. Thể chế chính trị.

C. Thời gian ra đời.

D. Cơ cấu xã hội.

Lịch ra đời sớm ở Ai Cập và Lưỡng Hà vì yêu cầu

A. phục vụ sản xuất nông nghiệp.

B. phục vụ việc chiêm tinh, bói toán.

C. phục vụ yêu cầu học tập.

D. thống nhất các ngày tế lễ trong cả nước.

Tại sao người Ai Cập giỏi về hình học?

A. Phải đo lại ruộng đất và xây dựng các công trình đền tháp.

B. Phải phân chia ruộng đất cho nông dân.

C. Phải xây dựng các công trình kiến trúc.

D. Phải xây dựng các công trình thủy lợi.

Cư dân Ai Cập cổ đại viết chữ trên

A. đất sét.

B. mai rùa.

C. thẻ tre.

D. giấy Pa-pi-rút.

Các quốc gia Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại ra đời vào khoảng

A. thiên niên kỉ IV TCN.

B. thiên niên kỉ III TCN.

C. thế kỉ IV TCN.

D. thế kỉ III TCN.

Người Ai Cập cổ đại đã tính được số pi bằng

A. 3,14

B. 3,15

C. 3,16

D. 3,17

Ở Ai Cập, người đứng đầu nhà nước được gọi là

A. Pha-ra-ông.

B. En-xi.

C. Thiên tử.

D. Thiên hoàng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia nào? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!