Trắc nghiệm

Ellen: _________? – Tom: He’s tall and thin with blue eyes

Câu Hỏi:

Ellen: “_________?” – Tom: “He’s tall and thin with blue eyes.”

Bạn đang xem: Ellen: _________? – Tom: He’s tall and thin with blue eyes

Câu hỏi trong đề: ​Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản – Đề số 6


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ellen: “What does John look like?” – Tom: “He’s tall and thin with blue eyes.”
Tạm dịch
Ellen: “Trông John như thế nào vậy??” – Tom: “Anh ấy cao và gầy với đôi mắt màu xanh.”

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Ellen: _________? – Tom: He’s tall and thin with blue eyes – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!