Trắc nghiệm

Đường mía, đường phèn có thành phần chính là đường nào dưới đây?

Câu Hỏi:

Đường mía, đường phèn có thành phần chính là đường nào dưới đây?

Bạn đang xem: Đường mía, đường phèn có thành phần chính là đường nào dưới đây?

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đường mía, đường phèn có thành phần chính là Saccarozơ

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đường mía, đường phèn có thành phần chính là đường nào dưới đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!