Trắc nghiệm

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn

Câu Hỏi:

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn. Phải mắc vôn kế như thế nào?

Bạn đang xem: Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 30: Tổng kết chương III: Điện học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn, phải mắc vôn kế song song với bóng đèn.

Mắc vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn


Vôn kế mắc song song với bóng đèn

Câu hỏi liên quan

Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Phải mắc vôn kế như thế nào?

A. Nối tiếp với nguồn

B. Song song với nguồn

C. Phía trước nguồn

D. Phía sau nguồn

Cần đo hiệu điện thế giữa hai cực một nguồn điện phải mắc vôn kế như thế nào?

A. Nối tiếp với nguồn điện

B. Phía trước nguồn điện

C. Song song với nguồn điện

D. Phía sau nguồn điện

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc vôn kế như thế nào với đoạn mạch đó?

A. Nối tiếp

B. Song song

C. Hỗn hợp

D. Tùy ý

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:

A. Điện một chiều (DC), GHĐ bằng 220 V

B. Điện xoay chiều (AC), GHĐ nhỏ hơn 220 V

C. Điện một chiều (DC), GHĐ lớn hơn 220 V

D. Điện xoay chiều (AC), GHĐ lớn hơn 220 V

Chọn câu trả lời đúng: Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch điện hở.

A. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện

B. Mắc vôn kế song song với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện.

C. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực dương, cực âm nối với cực âm của nguồn điện.

D. Mắc vôn kế nối tiếp với 2 cực của nguồn điện. Cực dương của vôn kế nối với cực âm, cực âm nối với cực dương của nguồn điện.

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, ta phải mắc _______ với đoạn mạch đó.

A. Ampe kế nối tiếp

B. Ampe song song

C. Vôn kế song song

D. Vôn kế nối tiếp

Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?

A. 314mV

B. 5,8V

C. 1,52V

D. 3,16V

Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2 V để đo hiệu điện thế giữa hai đầu cực của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?

A. 314 mV

C. 1,52 V

D. 3,16 V

B. 5,8 V

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Dùng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!