Trắc nghiệm

Dùng qùy tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây:

Câu Hỏi:

Dùng qùy tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây:

Bạn đang xem: Dùng qùy tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài 3: Tính chất hóa học của axit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dùng qùy tím để phân biệt được dung dịch HCl và dung dịch KOH.

Quỳ tím là chất chỉ thị khi cho vào dung dịch có môi trường axit sẽ chuyển đỏ, môi trường bazo thì chuyển xanh còn môi trường trung tính thì không đổi màu.

→ nhận biết được cặp HCl và NaOH do HCl làm quỳ chuyển đỏ còn NaOH làm quỳ chuyển xanh

Ôn tập lý thuyết

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Dùng qùy tím để phân biệt được cặp chất nào sau đây: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!