Trắc nghiệm

Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam Fe vào dung dịch

Câu Hỏi:

Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam Fe vào dung dịch X, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y gồm hai kim loại có khối lượng 0,8m gam. Giả sử NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

Bạn đang xem: Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam Fe vào dung dịch

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vì thu được hỗn hợp kim loại → Cu2+ hết, Fe dư, nên tạo thành muối sắt (II).

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,15 ←0,4 0,1→ 0,1. ⇒ V = 2,24 lít.

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,05 ← 0,05

Ta có: m(kim loại giảm) = 0,2m =m(Fe phản ứng) – m(Cu tạo thành) = (0,15 + 0,05).56 – 0,05.64 ⇒ m = 40.

Cách khác:

Bảo toàn e:Quá trình nhận e:

4H+ + 2NO3- + 3e → 2NO + 2H2O.

0,4 0,1 → 0,3

Cu2+ + 2e → Cu.

0,05 →0,1

Quá trình nhường e:

Fe → Fe2+ + 2e.

0,2 ← 0,4.

Ta có m(kim loại giảm) = 0,2m = 0,2.56 – 0,05.64 → m = 40.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Dung dịch X chứa 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam Fe vào dung dịch – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!