Trắc nghiệm

Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

Câu Hỏi:

Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

Bạn đang xem: Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Fe(NO3)2 có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 6H2O + 3NO + 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3

PT ion rút gọn: Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Dung dịch muối nào sau đây sẽ có phản ứng với dung dịch HCl khi đun nóng? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!