Trắc nghiệm

Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu

Câu Hỏi:

Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu được chất nào sau đây?

Bạn đang xem: Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 203


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu được Glixerol.
C3H5(C17H33COO)3 + NaOH → (C17H33COO)3Na + (C17H35COO)3Na + C3H5(OH)3.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!