Trắc nghiệm

Đun nóng m gam hỗn hợp Cu, Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 3:7 với một lượng

Câu Hỏi:

Đun nóng m gam hỗn hợp Cu, Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 3:7 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,8m gam chất rắn, dung dịch X và 3,36 lít hơn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 56,7 gam. Giá trị của m là

Bạn đang xem: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu, Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 3:7 với một lượng

Câu hỏi trong đề: Đề trắc nghiệm thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2021 (Số 12)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đun nóng m gam hỗn hợp Cu, Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 3:7 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,8m gam chất rắn, dung dịch X và 3,36 lít hơn hợp khí (đktc) gồm NO và N2O (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 56,7 gam. Giá trị của m là 98 .

Nhận xét: m găm hỗ hợp gồm 0,3m gam $Cu$ và 0,7m game $Fe$ $\rightarrow$ kết thúc thu được 0,8m gam chất rắn

$\rightarrow$ gồm 0,3 gam Cu và 0,5m gam Fe

$\rightarrow$ chỉ có 0,2m gan Fe tham gia phản ứng thôi.!

Sơ đồ quá trình rút gọn

$Fe +\underbrace{ HNO _{3}}_{0,9 mol } \rightarrow Fe \left( NO _{3}\right)_{2}+\underbrace{\left\{\begin{array}{l} NO \\ N _{2} O \end{array}\right\}}_{0,15 mol }+ H _{2} O$

– Cách 1: – thông thường: gọi số mol NO, N2O tương ứng là x, y mol

$\rightarrow$ ta có : $x + y = 0,15$ mol

Bảo toàn electron mở rộng có:

$\sum n _{ HNO _{3}}=4 n _{ NO }+10 n _{ N , O } \rightarrow 4 x +10 y =0,9 mol$

Giải hệ được x = 0,1 mol và y = 0,05 mol

$\rightarrow n _{ Fephan ứng }=3 n _{ NO }+8 n _{ N , o }=0,35 mol$

(theo bảo toàn electron )

Từ đó có

$m _{ Fe \text { phan } ung }=0,2 m =$ 0,35 x 56

$\rightarrow m =98 gam$

Cách 2 – đặc biệt, nhanh hơn: dựa vào sự đặc biệt của nguyên tố $O$ trong hỗn hợp khí

$\rightarrow \sum n_{O \text { trong hỗn hợp} khí}=0,15$ mol.

Trước đó, theo bảo toàn nguyên tố $H$

có $n _{ H , O }=0,45 mol$

$\Rightarrow$ Bảo toàn nguyên tố oxi có:

$0,9 \times 3=6 n_{ Fe \left( NO _{3}\right)_{2}}+0,15+0,45$

$\rightarrow n _{ Fe ( No , 2)_{2}}=0,35 mol$

Từ đó, có phương trình tương tự:

$0,2 m=0,35 \times 56 \rightarrow m=98 g a m$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu, Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 3:7 với một lượng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!