Trắc nghiệm

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm

Câu Hỏi:

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là

Bạn đang xem: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là CH3COONa và C2H5OH

PTHH:

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!