Trắc nghiệm

Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch

Câu Hỏi:

Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu?

Bạn đang xem: Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá 12 bài 3: Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khối lượng glixerol thu được là 0,46 gam

Ta có phương trình phản ứng

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

n(glixerol) = n(cb) = 4,45 : 890 = 0,005 mol

m(glixerol) = 0,005.92 = 0,46g

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!