Trắc nghiệm

Đun nóng 20 gam một hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí thu

Câu Hỏi:

Đun nóng 20 gam một hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Hòa tan hỗn hợp rắn A vào dung dịch HCl thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Thành phần phần trăm khối lượng Fe trong X là

Bạn đang xem: Đun nóng 20 gam một hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí thu

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 32 Hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đun nóng 20 gam một hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Hòa tan hỗn hợp rắn A vào dung dịch HCl thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Thành phần phần trăm khối lượng Fe trong X là 84%

Fe + S to → FeS;

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S;

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

nFe(bđ) = nFeS + nFe(dư) = nH2S + nH2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

%mFe = 0,3.56/20.100% = 84%

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đun nóng 20 gam một hỗn hợp X gồm Fe và S trong điều kiện không có không khí thu – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!