Trắc nghiệm

Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối FeCl3. Thể tích

Câu Hỏi:

Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối FeCl3. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là

Bạn đang xem: Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối FeCl3. Thể tích

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 22: Nguyên tố Clo


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối FeCl3. Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng là 6,72 lít.

nFeCl3 = 32,5 : 162,5 = 0,2mol

Bảo toàn nguyên tố Cl $_2nCl_2=_3nFeCl_3⇒nCl_2=_0,_3mol⇒V=_0,_3.22,_4=_6,_72l$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đốt cháy sắt trong khí clo, người ta thu được 32,5 gam muối FeCl3. Thể tích – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!