Trắc nghiệm

Đốt cháy một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại:

Câu Hỏi:

Đốt cháy một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại:

Bạn đang xem: Đốt cháy một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại:

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

n(CO2) = 13,2 / 44= 0,3; n(H2O) = 5,4 / 18 = 0,3

Vì n(CO2) = n(H2O) nên X là este no đơn chức mạch hở

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đốt cháy một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!