Trắc nghiệm

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng

Câu Hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,7gam nước và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

2 este no, đơn chức đồng đẳng có công thức tổng quát: ​CmH2mO2 (chọn hỗn hợp là 1 mol),

CmH2mO2 → mCO2 + mH2O

Ta thấy: nCO2 = nH2O = 2,7/18 = 0,15(mol)

=> V = V_{CO2} = 0,15 x 22,4 = 3,36(lit)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!