Trắc nghiệm

Đốt cháy hoàn toàn 37,68 gam hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở, sản phẩm cháy

Câu Hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn 37,68 gam hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch nước vôi trong lầy dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm m gam so với dung dịch ban đầu. Nếu thủy phân hoàn toàn 0,15 mol X, thu được 9,00 gam glyxin; 7,12 gam alanin và 11,70 gam valin. Biết độ tan của nitơ đơn chất trong nước là không đáng kể. Giá trị của m là.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 37,68 gam hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở, sản phẩm cháy

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa số 15 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giá trị của m là 55,86 gam.
Giải:
nGly = 0,12; nAla = 0,08; nVal = 0,1.
Quy đổi 0,15 mol X thành:
C2H3ON: 0,3 mol (Tính theo bảo toàn N)
CH2: 0,38 mol (Tính theo bảo toàn C)
H2O: 0,15 mol
→ mX = 25,12
Nếu đốt lượng X này → nCO2 = 0,98 và nH2O = 0,98
Ta có tỉ lệ:
Đốt 25,12 gam X → nCO2 = nH2O = 0,98
→ Đốt 37,68 gam X → nCO2 = nH2O = 1,47
Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -55,86
→ Giảm 55,86 gam.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đốt cháy hoàn toàn 37,68 gam hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở, sản phẩm cháy – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!