Trắc nghiệm

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức X thu được 10,08 lít CO2 (đktc)

Câu Hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức X thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 8,1g H2O. Công thức phân tử của X là

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức X thu được 10,08 lít CO2 (đktc)

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm hoá học 12 bài 1: Este


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

nCO2 = 10,08/22,4 = 0,45 (mol) ; nH2O = 8,1/18 = 0,45 (mol)

Ta thấy: neste = nCO2 – nH2O => este no, đơn chức, mạch hở

Gọi CTPT của este là: CxH2xO2: 0,15 (mol)

=> x = nCO2 / neste = 0,45 / 0,15 = 3

Vậy CTPT của este: C3H6O2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức X thu được 10,08 lít CO2 (đktc) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!