Trắc nghiệm

Đốt cháy hết 5,64 gam hỗn hợp X gồm 1 axit đơn chức, 1 ancol đơn chức và este

Câu Hỏi:

Đốt cháy hết 5,64 gam hỗn hợp X gồm 1 axit đơn chức, 1 ancol đơn chức và este tạo bởi axit và ancol trên, thu được 11,88 gam CO2 và 4,32 gam H2O. Nếu lấy cùng lượng hỗn hợp trên tác dụng đủ với 250 ml dung dịch NaOH 0,2M, dung dịch sau phản ứng đun nóng thu được 0,896 lít (đktc) hơi ancol và 4,7 gam muối khan Y. Trong số các phát biểu sau:

(1) % về số mol của axit trong hỗn hợp X là 42,86%.

(2) có 2 đồng phân este thỏa mãn đề bài ra.

(3) % về khối lượng của ancol trong hỗn hợp X là 40,43%.

(4) 5,64 gam hỗn hợp X phản ứng tối đa với 0,04 mol Br2

(5) Khi nung muối Y với hỗn hợp vôi tôi xút (NaOH/CaO) thu được eten.

Số phát biểu đúng là

Bạn đang xem: Đốt cháy hết 5,64 gam hỗn hợp X gồm 1 axit đơn chức, 1 ancol đơn chức và este

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

nY = nNaOH = 0,05 —> MY = 94: C2H3COONa

Quy đổi X thành CH3OH (0,04), C2H3COOH (0,05), CH2 (a), H2 (b) và H2O (c)

nCO2 = 0,04 + 0,05.3 + a = 0,27

nH2O = 0,04.2 + 0,05.2 + a + b + c = 0,24

mX = 0,04.32 + 0,05.72 + 14a + 2b + 18c = 5,64

—> a = 0,08; b = 0; c = -0,02

a = 2nAncol nên Ancol là C3H7OH.

nEste = -c = 0,02

Vậy X gồm C2H3COOC3H7 (0,02), C2H3COOH (0,03) và C3H7OH (0,02)

(1) đúng

(2) đúng

(3) sai

(4) sai

(5) đúng

=> Số phát biểu đúng là 3.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đốt cháy hết 5,64 gam hỗn hợp X gồm 1 axit đơn chức, 1 ancol đơn chức và este – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!