Trắc nghiệm

Don’t worry we’ll have to wait a little longer because I’m sure he will ………..

Câu Hỏi:


Don’t worry we’ll have to wait a little longer because I’m sure he will ………..

Bạn đang xem: Don’t worry we’ll have to wait a little longer because I’m sure he will ………..

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Anh số 3 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

  • turn up: xuất hiện
  • turn down: từ chối, bác bỏ
  • turn in: gập lại
  • turn into: trở thành

→ Đáp án: Don’t worry we’ll have to wait a little longer because I’m sure he will turn up

Dịch: Đừng lo lắng, chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa vì tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ xuất hiện

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Don’t worry we’ll have to wait a little longer because I’m sure he will ……….. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!