Trắc nghiệm

Đồng phân của glucozơ là Fructozơ. Trắc nghiệm Hóa học lớp 12.

Câu Hỏi:

Đồng phân của glucozơ là

Bạn đang xem: Đồng phân của glucozơ là Fructozơ. Trắc nghiệm Hóa học lớp 12.

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Đồng phân của glucozơ là Fructozơ.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đồng phân của glucozơ là Fructozơ. Trắc nghiệm Hóa học lớp 12. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!