Trắc nghiệm

Dòng nào nói lên nội dung chính của vở chèo Quan Âm Thị Kính ?

Câu Hỏi:

Dòng nào nói lên nội dung chính của vở chèo Quan Âm Thị Kính ?

Bạn đang xem: Dòng nào nói lên nội dung chính của vở chèo Quan Âm Thị Kính ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dòng nói lên nội dung chính của vở chèo Quan Âm Thị Kính là: Thể hiện những phẩm chất tốt đẹp cùng nỗi oan bi thảm, bế tắc của người phụ nữ và những đối lập giai cấp thông qua xung đột gia đình, hôn nhân trong xã hội phong kiến.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Dòng nào nói lên nội dung chính của vở chèo Quan Âm Thị Kính ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!