Trắc nghiệm

Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Câu Hỏi:

Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của quân dân Việt Nam vì đó là vị trí

Bạn đang xem: Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm sử 9 bài 26 : Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của quân dân Việt Nam vì đó là vị trí có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ của quân Pháp.

Chủ tịch HCM trên đài quan sát chỉ đạo trận đánh cứ điểm Đông Khê ngày 16/9/1950


Chủ tịch HCM trên đài quan sát chỉ đạo trận đánh cứ điểm Đông Khê ngày 16/9/1950

Câu hỏi liên quan

 Để chiếm lại Đông Khê, Pháp đã thực hiện “cuộc hành quân kép”. Đó là những cuộc hành quân nào

A. Cuộc hành quân lên Thái Nguyên và cuộc hành quân từ Cao Bằng về Đông Khê.

B. Cuộc hành quân lên Thái Nguyên và cuộc hành quân từ Thất Khê lên Cao Đằng.

C. Cuộc hành quân từ Cao Bằng về Đông Khê và cuộc hành quân từ Thất Khê lên Đông Khê.

D. Cuộc hành quân từ Thất Khê lên đón quân ở Cao Bằng về chiếm lại Đông Khê và cuộc hành quân lên Thái Nguyên.

Đông Khê được chọn làm điểm nổ súng mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 vì:

A. Đông Khê là nơi tập trung cao nhất binh lực của thực dân Pháp trên tuyến phòng thủ đường 4

B. Đông Khê là vùng đông dân, ta dễ dàng nhận được sự chi viện vật chất, hậu cần

C. Đông Khê là vùng đồi núi thấp, ta dễ dàng làm đường, cơ động tập kết, triển khai lực lượng

D. Đông Khê là điểm ta có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ biên giới của Pháp

 Ai là người lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong trận đánh tiêu diệt cứ điểm Đông Khê ngày 17/9/1950 ?

A. La Văn Cầu.

B. Trừ Văn Thố.

C. Phan Đình Giót.

D. Trần Cừ.

 Kết quả lớn nhất của ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là

A. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 8000 quân địch.

B. Giải phóng vùng biên giới Việt – Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.

C. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc.

D. Ta giành được quyền chủ động trên chiến trường chính ở Bắc Bộ.

Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?

A. Tạo điều kiện để thúc đẩy cuộc khởi nghĩa của ta tiến lên một bước.

B. Khai thông biên giới, con đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc với các nước dân chủ thế giới.

C. Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng.

D. Để đánh bại kế hoạch Rơ-ve.

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 là gì?

A. Chứng tỏ quân đội ta đã trưởng thành.

B. Là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên quân ta giành thắng lợi.

C. Chứng minh sự vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc.

D. Ta giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

 Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là:

A. Ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

B. Tiêu diệt và bắt 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh.

C. Giải phóng dải biên giới Việt – Trung với chiều dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập.

D. Bộ đội ta đã phát triển với lực lượng ba thứ quân.

 Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

A. Trận Cao Bằng.

B. Trận Đông Khê.

C. Trận Thất Khê.

D. Trận Đình Lập.

Trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 quân dân Việt Nam đã sử dụng lối đánh nào

A. Đánh du kích.

B. Bám thắt lưng địch mà đánh.

C. Đánh điểm, diệt viện, truy kích.

D. Đánh du kích, mai phục dài ngày.

Các chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947, Biên giới thu – đông 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam có điểm chung nào sau đây?

A. Kết hợp hoạt động tác chiến của bộ đội với nổi dậy của quần chúng.

B. Làm thất bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

C. Làm phá sản chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

D. Có sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của các nước XHCN.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đông Khê được chọn là nơi mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!