Trắc nghiệm

Doanh nghiệp có chủ là một cá nhân là

Câu Hỏi:

Doanh nghiệp có chủ là một cá nhân là:

Bạn đang xem: Doanh nghiệp có chủ là một cá nhân là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Công nghệ 10 bài 49: Bài mở đầu về thị trường


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Doanh nghiệp có chủ là một cá nhân là doanh nghiệp tư nhân.

Câu hỏi liên quan

Có bao nhiêu loại công ty theo luật doanh nghiệp Việt Nam:

A. có 5 loại: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty trách nhiện hữu hạn 1 thành viên, công ty hợp danh, nhóm công ty

B. 2 loại: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

C. 3 loại: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh

D. 4 loại: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo Luật Doanh nghiệp, có mấy loại công ty?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lí doanh nghiệp?

A. Cán bộ, công chức nhà nước.

B. Người đang không có việc làm.

C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.

D. Sinh viên

Theo luật doanh nghiệp 2005 Doanh nghiệp nào không có tư cách pháp nhân:

A. Công ty TNHH 1 thành viên

B. Công ty hợp danh

C. Công ty tư nhân

D. Cả A, B, C đều đúng

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ bằng cách:

A. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng cới giá trị tài sản tăng lên của công ty

B. Tăng vốn góp của thành viên

C. Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

D. Cả 3 đều đúng

Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì loại hình đăng ký kinh doanh nào không có tư cách pháp nhân:

A. Công ty TNHH 1 thành viên

B. Công ty cổ phần

C. Doanh nghiệp tư nhân

D. Hộ kinh doanh

Theo luật doanh nghiệp năm 2005 thì cá nhân nào sau đây không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam?

A. Cá nhân người nước ngoài

B. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi

C. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…

D. A, B, C đều đúng

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, Công ty Cổ Phần phải có loại chứng khoán này:

A. Cổ phiếu phổ thông

B. Cổ phiếu ưu đãi

C. Trái phiếu

D. Cả 3 đều đúng

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, tư cách thành viên của công ty được thành lập khi:

A. Góp vốn vào công ty

B. Mua lại phần vốn từ thành viên công ty

C. Hưởng thừa kế từ người để lại di sản là thành viên công ty

D. Cả 3 đều đúng

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, chỉ có loại hình công ty này có quyền phát hành chứng khoán:

A. Cổ phần

B. TNHH 1 thành viên

C. TNHH 2 thành viên trở lên

D. Hợp danh

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Doanh nghiệp có chủ là một cá nhân là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!