Trắc nghiệm

Đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về” có mấy nhân vật?

Câu Hỏi:

Đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về” có mấy nhân vật?

Bạn đang xem: Đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về” có mấy nhân vật?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Uy-Lít-Xơ trở về


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về” có 4 nhân vật.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về” có mấy nhân vật? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!