Trắc nghiệm

Điều nào sau đây nói về ARN là sai?

Câu Hỏi:

Điều nào sau đây nói về ARN là sai:

Bạn đang xem: Điều nào sau đây nói về ARN là sai?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 9 bài 17 : Mối quan hệ giữa gen và ARN


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phát biểu sai về ARN là: Có khối lượng và kích thước nhỏ hơn ADN.
Giải thích: Phân tử ADN có khối lượng và kích thước lớn hơn phân tử ARN.

Câu hỏi liên quan

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về sự phát sinh sự sống trên Trái đất?
I. Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học chưa chịu sự tác động của chọn lọc tự nhiên.
II. Sinh vật đầu tiên được hình thành ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học.
III. Hiện nay ARN không thể mang thông tin di truyền.
IV. Tế bào nguyên thủy là cơ  thể sống đầu tiên của Trái đất.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Trong quá trình dịch mã, phân tử mARN có chức năng

A. vận chuyển axit amin tới ribôxôm.

B. kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm.

C. làm khuôn cho quá trình dịch mã.

D. kết hợp với tARN tạo nên ribôxôm.

Cho các vai trò sau:

(1) Tổng hợp đoạn mồi.
(2) Tách hai mạch ADN thành hai mạch đơn.
(3) Nhận biết bộ ba mở đầu trên gen.
(4) Tháo xoắn phân tử ADN.
(5) Tổng hợp mạch đơn mới theo chiều từ 5’-3’ dựa trên mạch khuôn có chiều từ 3’-5’.

Các vai trò của ARN polymeraza trong quá trình phiên mã là:

A. (2), (4), (5).

B. (2), (3), (4).

C. (1), (4), (5).

D. (3), (4), (5).

ARN được chia thành ba loại chủ yếu là căn cứ vào

A. cấu trúc của ARN

B. số lượng đơn phân

C. chức năng của ARN

D. cả A, B và C

ARN không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Là đại phân tử, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

B. Có 4 loại đơn phân tham gia vào thành phần cấu tạo là A, U, G, X

C. Chỉ có một mạch đơn

D. Tham gia cấu tạo màng tế bào

Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền ?

A. ARN vận chuyển

B. ARN thông tin

C. ARN ribôxôm

D. Cả A, B và C

Loại ARN nào dưới đây có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp?

A. tARN

B. mARN

C. rARND.

D. Cả 3 loại ARN

Đơn phân của ARN là

A. A, T, X, G

B. A, T, U, G

C. T, A, X, U

D. A, U, X, G

ARN được tổng hợp từ mạch nào của ADN

A. Mạch khuôn

B. Mạch bổ sung

C. Mạch mã sao

D. Mạch đối mã

Loại ARN sau đây có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin là

A. ARN vận chuyển

B. ARN thông tin

C. ARN ribôxôm

D. Cả 3 loại ARN trên

Loại ARN có vai trò vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin là

A. mARN

B. tARN

C. rARN

D. ARN ti thể

Đặc điểm khác biệt của ARN so với phân tử ADN là

A. Đại phân tử

B. Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân

C. Chỉ có cấu trúc một mạch

D. Được tạo từ 4 loại đơn phân

Khi nói về ARN phát biểu nào sau đây sai:

A. ARN được tổng hợp dựa trên mạch gốc của gen.

B. ARN tham gia vào quá trình dịch mã.

C. Ở tế bào nhân thực, ARN chỉ tồn tại trong nhân tế bào.

D. ARN được cấu tạo bởi 4 loại nuclêôtit là A, U, G, X.

Phân tử ADN tái tổ hợp được tạo ra trong kĩ thuật gen là:

A. Phân tử ADN của tế bào cho

B. Phân tử ADN của tế bào nhận

C. Phân tử ADN của thể truyền có mang một đoạn ADN của tế bào cho

D. Phân tử ADN của tế bào cho đã bị cắt bỏ 1 hay 1 cụm gen

Chức năng của ADN là

A. Mang thông tin di truyền

B. Giúp trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường

C. Truyền thông tin di truyền

D. Mang và truyền thông tin di truyền

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Điều nào sau đây nói về ARN là sai? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!