Trắc nghiệm

Điền khuyết: “Đề tài, tư tưởng, tình cảm và mục đích là những yếu tố quy định

Câu Hỏi:

Điền khuyết: “Đề tài, tư tưởng, tình cảm và mục đích là những yếu tố quy định cách chọn lựa …. làm cho văn bản thống nhất.”

Bạn đang xem: Điền khuyết: “Đề tài, tư tưởng, tình cảm và mục đích là những yếu tố quy định

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Văn bản


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đề tài, tư tưởng, tình cảm và mục đích là những yếu tố quy định cách chọn lựa từ ngữ, đặt câu và liên kết các đoạn văn làm cho văn bản thống nhất.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Điền khuyết: “Đề tài, tư tưởng, tình cảm và mục đích là những yếu tố quy định – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!