Trắc nghiệm

Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là

Câu Hỏi:

Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là:

Bạn đang xem: Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Điểm bão hoà ánh sáng là cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực đại.

Câu hỏi liên quan

Điểm bão hòa CO2 là thời điểm

A. Nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp đạt tối thiểu

B. Nồng độ CO2 tối thiểu để cường độ quang hợp đạt cao nhất

C. Nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất

D. Nồng độ CO2 tối đa để cường độ quang hợp dạt mức trung bình

Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

A. Cực đại

B. Cực tiểu

C. Mức trung bình

D. Trên mức trung bình

Điểm bù ánh sáng là

A. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp lớn hơn cường độ hô hấp

B. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường dộ quang hợp và hô hấp bằng nhau

C. Cường độ ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp nhò hơn cường độ hò hấp

D. Cường độ ánh sáng mà tại dó cường độ quang hợp lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp

Chọn đáp án để hoàn thành câu sau đây: Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hòa thì cường độ quang hợp…………. ; từ điểm bão hòa trở đi, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp…………………….

A. Tăng dần/không tăng

B. Giảm dần/tăng dần

C. Tăng dần/tăng dần

D. Giảm dần/giảm dần

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!