Trắc nghiệm

Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị

Câu Hỏi:

Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị của m là:

Bạn đang xem: Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chỉ số axit là số miligam KOH cần để trung hòa gốc axit có trong 1 gam chất béo
⇒ $n_{COOH} = n_{KOH}$ cần thiết =$\dfrac{7*15*10^3}{56}$ = 0,001875 mol
⇒ $n_{NaOH}$ = $n_{COOH}$ = 0,001875 mol
⇒ m = 0,075 g

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!