Trắc nghiệm

Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta có thể dùng tổ hợp phím

Câu Hỏi:

Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta có thể dùng tổ hợp phím:

Bạn đang xem: Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta có thể dùng tổ hợp phím

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học thi công chức, viên chức đề số 6


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta có thể dùng tổ hợp phím Alt + F4.

De thoat khoi chuong trinh windows dang kich hoat


Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 để thoát khỏi chương trình đang kích hoạt

Câu hỏi liên quan

Trong hệ điều hành Windows, muốn đóng tệp hiện hành nhưng không thoát khỏi chương trình ta:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4

B. Vào bảng chọn File à chọn Exit.

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4.

D. Nháy chuột vào biểu tượng của tệp trên thanh công việc (Task bar).

Để thoát khỏi chương trình Powerpoint

A. Vào File -> Exit

B. Nhấn nút Close

C. Nhấn tổ hợp phím ALT +F4

D. Tất cả đều đúng

Để thoát khỏi phần mềm, ta thực hiện:

A. File → Exit

B. Alt + F4

C. Hồ sơ → Đóng

D. Cả B và C đều được

Để thoát khỏi MS Word, ta chọn thao tác nào sao đây:

A. B. C. D.

A. Atl-F4

B. File\Exit

C. Cả A,B đều đúng

D. Cả A,B đều sai

Trong Turbo Pascal, để thoát khỏi phần mềm:

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X

D. Nhấn tổ hợp phím Alt + E

Windows: Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp phím

A. Alt – F4

B. Ctrl – F5

C. Shift – F4

D. Alt – F5

Để thoát khỏi MS Access ta thực hiện

A.Chọn File, chọn Close

B. Chọn File, chọn Exit

C.Tổ hợp phím Alt + F4

D.Chọn File, chọn Quit

Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta dùng tổ hợp phím:

A. Alt – F4

B. Ctrl – F5

C. Shift – F4

D. Alt – F5

Trong hệ điều hành Windows, để quản lý tệp, thư mục ta thường dùng chương trình

A. Internet Explorer.

B. Windows Explorer.

C. Microsoft Word.

D. Microsoft Excel.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để thoát khỏi một chương trình trong ứng dụng của Windows, ta có thể dùng tổ hợp phím – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!