Trắc nghiệm

Để tách riêng các ion Fe3+, Al3+, Cu2+ ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các

Câu Hỏi:

Để tách riêng các ion Fe3+, Al3+, Cu2+ ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các hóa chất nào sau đây?

Bạn đang xem: Để tách riêng các ion Fe3+, Al3+, Cu2+ ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 42 : Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để tách riêng các ion Fe3+, Al3+, Cu2+  ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các dung dịch KOH , NH3, H2SO4.

Để tách riêng các ion Fe3+, Al3+, Cu2+ ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các hóa chất

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để tách riêng các ion Fe3+, Al3+, Cu2+ ra khỏi hỗn hợp thì có thể dùng các – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!