Trắc nghiệm

Để tác dụng hết 100 gam chất béo có chỉ số acid bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH

Câu Hỏi:

Để tác dụng hết với 100 gam lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

Bạn đang xem: Để tác dụng hết 100 gam chất béo có chỉ số acid bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá học 12 bài 2: Lipit


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

mKOH để trung hòa axit béo tự do = 100 x 7 = 700 mg = 0,7 gam

→ nKOH để trung hòa axit béo tự do = 0,0125 mol.

∑nKOH = 17,92 : 56 = 0,32 mol → nKOH để xà phòng triglixerit = 0,32 – 0,0125 = 0,3075 mol

Giả sử triglixerit và axit béo tự do có dạng (RCOO)3C3H5 và RCOOH

(RCOO)3C3H5 + 3KOH → 3RCOOK + C3H5(OH)3

(mol) 0,3075 0,1025

RCOOH + KOH → RCOOK + H2O

(mol) 0,0125 0,0125

Theo BTKL: mmuối = 100 + 17,92 – 0,0125 x 18 – 0,1025 x 92 = 108,265 gam

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để tác dụng hết 100 gam chất béo có chỉ số acid bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!