Trắc nghiệm

Để phát triển Tin học cần có:

Câu Hỏi:

Để phát triển Tin học cần có:

Bạn đang xem: Để phát triển Tin học cần có:

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 10 bài 9: Tin học và xã hội


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để phát triển Tin học cần có một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lí chặt chẽ, và một đội ngũ lao động có trí tuệ. Nhiều quốc gia đã ý thức được rất rõ tầm quan trọng của tin học và có những đầu tư lớn cho lĩnh vực này, đặc biệt trong giáo dục nâng cao dân trí về tin học và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Để phát triển Tin học cần có một xã hội có tổ chức trên cơ sở pháp lí

Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội

– Các thành tựu của tin học được áp dụng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội và đem lại nhiều hiệu quả to lớn.

– Sự phát triển của tin học làm thay đổi nhiều nhận thức về tổ chức hoạt động.

– Ứng dụng vào giáo dục nâng cao dân trí kết hợp với việc đào tạo các nguồn nhân lực chất lượng cao

– Để phát triển tin hoc cần 2 điều kiện quan trọng

+ Một xã hội có thi hành xây dựng pháp lí chặt chẽ

+ Đội ngũ lao động có tay nghề, trí tuệ

– Sự phát triển tin học đóng góp được phần đáng kể vào:

+ Nền kinh tế quốc dân

+ Kho tàng tri thức chung của thế giới

Câu hỏi liên quan

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

A. Tin học là môn học nghiên cứu và phát triển máy tính điện tử

B. Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người

C. Tin học có mục tiêu là phát triển máy tính điện tử

D. Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử

Lĩnh vực tin học nghiên cứu về vấn đề gì?

A. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lí và truyền thông tin

B. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin

C. Nghiên cứu tất cả những gì liên quan tới máy tính điện tử

D. Nghiên cứu các phương pháp thu nhập, xử lí truyền thông thông tin

Những khó khăn gì khi Tin học phát triển:

A. Mất nhiều thời gian để học hỏi tìm hiểu

B. Kinh tế khác nhau nên việc áp dụng tin học còn hạn chế

C. Lợi dụng Internet để thực hiện những hành vi xấu

D. Cả 3 đáp án trên

Chọn đáp án đúng khi nói về thuật ngữ Tin học:

A. Ngành khoa học về xử lí thông tin tự động dựa trên máy tính điện tử

B. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lí thông tin

C. Máy tính và các công việc liên quan đến máy tính điện tử

D. Lập chương trình cho máy tính

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để phát triển Tin học cần có: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!