Trắc nghiệm

Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

Câu Hỏi:

Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

Bạn đang xem: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch NaOH.

Vì khi cho từ từ dd NaOH đến dư vào AlCl3 có hiện tượng xuât hiện kêt tủa sau đó kết tủa tan, còn KCl thì không có hiện tượng gì.

PTHH

AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!