Trắc nghiệm

Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng

Câu Hỏi:

Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng:

Bạn đang xem: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 40 : Nhận biết một số ion trong dung dịch


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng dung dịch Ba(OH)2

Cho dung dịch Ba(OH)2 lần lượt vào các mẫu thử :

– Sủi bọt khí : NH4Cl

– Kết tủa trắng : Na2SO4

– Sủi bọt khí , kết tủa trắng : (NH4)2SO4

– Không có hiện tượng gì : KOH

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt NaCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!