Trắc nghiệm

Để may một cái áo A may hết 5 giờ, thời gian lao động xã hội cần thiết để may

Câu Hỏi:

Để may một cái áo A may hết 5 giờ, thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A bán chiếc áo giá cả tương ứng với mấy giờ?

Bạn đang xem: Để may một cái áo A may hết 5 giờ, thời gian lao động xã hội cần thiết để may

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Để may một cái áo A may hết 5 giờ, thời gian lao động xã hội cần thiết để may cái áo là 4 giờ. Vậy A, bán chiếc áo giá cả tương ứng với 4 giờ.

Câu hỏi liên quan

Để may một cái áo anh A phải mất thời gian lao động cá biệt là 2 giờ trong khi đó thời gian lao động xã hội cần thiết là 1,5 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của anh A sẽ:

A. thu được lợi nhuận

B. hòa vốn.

C. thua lỗ.

D. có thể bù đắp được chi phí.

Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị?

A. Anh C.

B. Anh A.

C. Anh A và anh B.

D. Anh B.

Bác A trồng rau ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Bác mang rau vào khu vực nội thành để bán vì giá cả ở nội thành cao hơn. Vậy hành vi của bác A chịu tác động nào của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất.

B. Tự phát từ quy luật giá trị.

C. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.

D. Điều tiết trong lưu thông.

Theo yêu cầu của quy luật giá trị, nguyên tắc ngang giá có nghĩa là hàng hóa A và hàng hóa B ngang nhau về?

A. giá cả.

B. sức cạnh tranh trên thị trường.

C. giá trị trao đổi.

D. thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa A và hàng hóa B.

Anh B trồng rau ở khu vực vùng nông thôn nên anh mang rau vào khu vực thành phố để bán vì giá cả ở đó cao hơn. Vậy, việc làm của anh

A. Điều tiết sản xuất

B. Tỉ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị.

C. Tự phát từ quy luật giá trị

D. Điều tiết trong lưu thông

Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào?

A. Quy luật kinh tế.

B. Quy luật cạnh tranh.

C. Quy luật cung cầu.

D. Quy luật giá trị.

Từ “kinh tế” ở đây được hiểu là một lĩnh vực của đời sống, sản xuất và trao đổi hàng hóa. Đúng hay sai?

A. Sai

B. Đúng

Việc thay đổi mặt hàng của các cửa hàng theo từng thời điểm là do tác động nào của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. Kích thích năng suất lao động tăng lên.

D. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất.

Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hoá phải phù hợp với

A. thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra từng hàng hoá đó.

B. thời gian lao động cá nhân để sản xuất ra từng hàng hoá đó.

C. thời gian lao động tập thể.

D. thời gian lao động cộng đồng.

Trong nền kinh tế thị trường, quy luật giá trị có tác động nào sau đây?

A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

B. Chấm dứt tình trạng phá giá hàng hóa.

C. Cân bằng mọi loại cạnh tranh.

D. Triệt tiêu quan hệ cung ứng.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để may một cái áo A may hết 5 giờ, thời gian lao động xã hội cần thiết để may – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!