Trắc nghiệm

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

Câu Hỏi:

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

Bạn đang xem: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 35 : Đồng và hợp chất của đồng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại Cu.

PT ion: Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!