Trắc nghiệm

Để hoà tan vừa hết 4,48 gam Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M

Câu Hỏi:

Để hoà tan vừa hết 4,48 gam Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,75M?

Bạn đang xem: Để hoà tan vừa hết 4,48 gam Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 9 bài 4 : Một số axit quan trọng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

$n_{F e}=0,08 mol$

Gọi thể tích dung dịch hỗn hợp axit cần dùng là V (lít)

$\Rightarrow n_{H C 1}=0,5 V mol$

$n _{ H 2 SO _{4}}=0,75 V mol$

Fe +2 HCl → FeCl2+ H2

$0,25 V \leftarrow 0,5 V$

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

$0,75 V \leftarrow 0,75 V$

$\Rightarrow n _{ Fe }=0,25 V +0,75 V =0,08$

$\Rightarrow V =0,08 lit =80 ml$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để hoà tan vừa hết 4,48 gam Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!