Trắc nghiệm

Để dấu (ẩn) một hàng, ta chọn hàng đó và:

Câu Hỏi:

Để dấu (ẩn) một hàng, ta chọn hàng đó và:

Bạn đang xem: Để dấu (ẩn) một hàng, ta chọn hàng đó và:

Câu hỏi trong đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án – Phần 11


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để dấu (ẩn) một hàng, ta có 4 cách làm như sau:
Cách 1:
– Bước 1: Chuyển đến tab Home > Nhóm Cells và bấm vào nút Format.
– Bước 2: Trong Visibility, chọn đến Hide & Unhide, sau đó chọn Hide Rows( hoặc Hide Columns).
An hang trong excel - cach 1
Cách 2
Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào tab Home > Format > Row Height và nhập 0 vào hộp Row Height (hoặc Columns Height)
Bạn dùng bằng cách nào cũng được, kết quả vẫn là các hàng được chọn sẽ bị ẩn khỏi chế độ xem ngay lập tức.
An hang trong excel - cach 2
Cách 3
Trong trường hợp bạn không muốn nhớ vị trí của lệnh Hide, bạn có thể sử dụng cách khác: bấm chuột phải vào các hàng đã chọn, rồi bấm Hide .
An hang trong excel - cach 3
Cách 4
Nếu bạn không muốn rời tay khỏi bàn phím, bạn có thể nhanh chóng ẩn (các) hàng đã chọn bằng cách nhấn phím tắt này: Ctrl + 9.

Câu hỏi liên quan

Trong Microsoft Excel 2010, để ẩn cột ta thực hiện:

A. View\format\Hide & Unhide\Hide columns

B. Data\format\Hide & Unhide\Hide columns

C. Home\format\Hide & Unhide\Hide columns

D. Fomulas\format\Hide & Unhide\Hide columns

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để dấu (ẩn) một hàng, ta chọn hàng đó và: – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!