Trắc nghiệm

Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách nào sau đây?

Câu Hỏi:

Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách nào sau đây?

Bạn đang xem: Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách nào sau đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách nào sau đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!