Trắc nghiệm

Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B có thể sử dụng cách nào sau?

Câu Hỏi:

Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B có thể sử dụng cách nào sau?

Bạn đang xem: Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B có thể sử dụng cách nào sau?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B có thể sử dụng cách so sánh $M_A$ với $M_B$ hoặc so sánh $d_{A/kk}$ với $d_{B/kk}$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B có thể sử dụng cách nào sau? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!