Trắc nghiệm

Đâu không phải là điều kiện ra đời của nhà nước cổ đại đầu tiên ở Việt Nam?

Câu Hỏi:

Đâu không phải là điều kiện ra đời của nhà nước cổ đại đầu tiên ở Việt Nam?

Bạn đang xem: Đâu không phải là điều kiện ra đời của nhà nước cổ đại đầu tiên ở Việt Nam?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chuyển biến kinh tế dẫn đến sự phân hóa về xã hội không phải là điều kiện ra đời của nhà nước cổ đại đầu tiên ở Việt Nam.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đâu không phải là điều kiện ra đời của nhà nước cổ đại đầu tiên ở Việt Nam? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!