Trắc nghiệm

Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

Câu Hỏi:

Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

Bạn đang xem: Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là Quốc sách hàng đầu

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục và đào tạo là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!