Trắc nghiệm

“Đàn voi sống trong rừng” thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

Câu Hỏi:

“Đàn voi sống trong rừng” thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

Bạn đang xem: “Đàn voi sống trong rừng” thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 10 bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

“Đàn voi sống trong rừng” thuộc cấp độ tổ chức sống là quần thể.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: “Đàn voi sống trong rừng” thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!