Trắc nghiệm

Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO , Al2O3, CaO , MgO có số mol bằng nhau

Câu Hỏi:

Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO , Al2O3, CaO , MgO có số mol bằng nhau (nung nóng ở nhiệt độ cao) thu được chất rắn A. Hòa tan A vào nước dư còn lại chất rắn X. X gồm:

Bạn đang xem: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO , Al2O3, CaO , MgO có số mol bằng nhau

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chất rắn X. X gồm Cu , MgO, Giải thích:

CO dư + {CuO, Al2O3, CaO, MgO} → {CuO, Al2O3, CaO, MgO} + H2O

{CuO, Al2O3, CaO, MgO} + H2O → {dd:Ca(AlO2)2 ; Cu ; MgO}

CO + Cu ⟶{t⁰} Cu + H2O

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + Al2O3 → Ca(AlO2)2 + H2O

Vì các chất ban đầu có cùng số mol nên Al2O3 phản ứng hết với dd Ca(OH)2.

Do vậy chất rắn sau phản ứng chỉ có Cu và MgO.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp CuO , Al2O3, CaO , MgO có số mol bằng nhau – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!