Trắc nghiệm

Dẫn 0,15 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,25

Câu Hỏi:

Dẫn 0,15 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,25 mol hôn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X qua dung dịch chứa 0,06 mol NaOH và x mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 300 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 0,025 mol khí CO2. Giá trị của m là

Bạn đang xem: Dẫn 0,15 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,25

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 206


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

nC phản ứng = 0,23 – 0,15 = 0,08
Bảo toàn electron: 4nC phản ứng = 2nCO + 2nH2
→ nCO2 + nH2 = 0,16 → nCO2 = 0,23 – 0,16 = 0,07
nHCl = 0,03 → nCO2 Đặt u, v là số mol CO32- và HCO3- đã phản ứng
→ nHCl = 2u + v = 0,03 và nCO2 = u + v = 0,025
→ u = 0,005 và v = 0,02
Tỉ lệ nCO32- phản ứng : nHCO3- phản ứng = 1 : 4 → Y chứa Na+ (0,06), CO32- (a), HCO3- (4a)
Bảo toàn điện tích → a = 0,01
Bảo toàn C → nBaCO3 = 0,07 – 5a = 0,02
→ mBaCO3 = 3,94 gam

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Dẫn 0,15 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,25 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!