Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 2- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn- QUAN TRỌNG

Bạn đang xem video Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 2- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn- QUAN TRỌNG được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 2- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn- QUAN TRỌNG
 • Đánh giá:
 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 2- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn- QUAN TRỌNG bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Thông hiểu

  Cho bất phương trình\( – 2x + \sqrt 3 y + \sqrt 2 \le 0\) có tập nghiệm là \(S\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

  a. \(\left( {1;1} \right) \in S\).
  b. \(\left( {\dfrac{{\sqrt 2 }}{2};0} \right) \in S\).
  c. \(\left( {1; – 2} \right) \notin S\).
  d. \(\left( {1;0} \right) \notin S\).

  Câu 2

  Vận dụng cao

  Giá trị nhỏ nhất của biết thức $F = y – x$ trên miền xác định bởi hệ $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{y – 2x \le 2}\\{2y – x \ge 4}\\{x + y \le 5}\end{array}} \right.$ là.

  a. ${\rm{min }}F = 1$ khi $x = 2,y = 3$.
  b. ${\rm{min }}F = 2$ khi $x = 0,{\rm{ }}y = 2$.
  c. ${\rm{min }}F = 3$ khi $x = 1,y = 4$.
  d. ${\rm{min }}F = 0$ khi $x = 0,{\rm{ }}y = 0$.

  Câu 3

  Nhận biết

  Miền nghiệm của bất phương trình \( – x + 2 + 2\left( {y – 2} \right) < 2\left( {1 – x} \right)\) không chứa điểm:

  a. \(\left( {0;0} \right)\).
  b. \(\left( {1;1} \right)\).
  c. \(\left( {4;2} \right)\).
  d. \(\left( {1; – 1} \right)\).

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  b

  Phương pháp giải

  – Thay lần lượt các tọa độ của mỗi điểm vào bất phương trình và kiểm ta tính đúng sai của các đáp án.

  Đáp án chi tiết:

  Ta thấy \(\left( {\dfrac{{\sqrt 2 }}{2};0} \right) \in S\) vì \( – 2.\dfrac{{\sqrt 2 }}{2} + \sqrt 3 .0 + \sqrt 2  = 0\) nên B đúng.

  Ngoài ra khi ta thay tọa độ các điểm ở đáp án A, C, D ta thấy \(\left( {1;1} \right) \notin S\), \(\left( {1; – 2} \right) \in S\) và \(\left( {1;0} \right) \in S\) nên A, C, D đều sai

  Đáp án cần chọn là: b

  Đáp án câu 2

  a

  Phương pháp giải

  – Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên hệ tọa độ.

  – Biểu thức \(F\left( {x;y} \right)\) đạt max hoặc min chỉ tại một trong các điểm đầu mút nên ta chỉ cần tính giá trị của \(F\left( {x;y} \right)\) tại một trong các điểm đó.

  Đáp án chi tiết:

  Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{y – 2x \le 2}\\{2y – x \ge 4}\\{x + y \le 5}\end{array}} \right.$ trên hệ trục tọa độ như dưới đây:

  Nhận thấy biết thức $F = y – x$ chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm \(A,B\) hoặc \(C\).

  Ta có: \(F\left( A \right) = 4 – 1 = 3;\,F\left( B \right) = 2;\,F\left( C \right) = 3 – 2 = 1\).

  Vậy ${\rm{min }}F = 1$ khi $x = 2,y = 3$.

  Đáp án cần chọn là: a

  Đáp án câu 3

  c

  Phương pháp giải

  – Thu gọn bất phương trình và thay lần lượt tọa độ các điểm vào tìm điểm thỏa mãn

  Đáp án chi tiết:

  Ta có: \( – x + 2 + 2\left( {y – 2} \right) < 2\left( {1 – x} \right)\)\( \Leftrightarrow  – x + 2 + 2y – 4 < 2 – 2x\)\( \Leftrightarrow x + 2y < 4\)

  Dễ thấy tại điểm \(\left( {4;\,2} \right)\) ta có: \(4 + 2.2 = 8 > 4\) nên điểm $(4;2)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

  Đáp án cần chọn là: c

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 2- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn- QUAN TRỌNG

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ


  Bài 1: Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Giải BT Bài 4 trang 99 SGK Toán Đại số 10 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Tiết 3

  Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Tiết 2

  Toán học lớp 10 – Đại số – Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn – Tiết 1

  Toán đại số 10 – Bất đẳng thức, bất phương trình – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn số

  Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 1- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn- NÊN XEM

  Đại số 10- Chương 4- Bài 4- Phần 3- Bài tập bất phương trình bậc nhất hai ẩn- THÚ VỊ

  Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  Ứng dụng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

  No Comments

   Leave a Reply