Trắc nghiệm

Đặc điểm nào sau đây không có ở các đại diện của ngành Giun tròn?

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào sau đây không có ở các đại diện của ngành Giun tròn?

Bạn đang xem: Đặc điểm nào sau đây không có ở các đại diện của ngành Giun tròn?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 7 bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đặc điểm không có ở các đại diện của ngành Giun tròn đó là cơ thể phân biệt đầu – đuôi, lưng – bụng.

Câu hỏi liên quan

Đông Khê được chọn làm điểm nổ súng mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 vì:

A. Đông Khê là nơi tập trung cao nhất binh lực của thực dân Pháp trên tuyến phòng thủ đường 4

B. Đông Khê là vùng đông dân, ta dễ dàng nhận được sự chi viện vật chất, hậu cần

C. Đông Khê là vùng đồi núi thấp, ta dễ dàng làm đường, cơ động tập kết, triển khai lực lượng

D. Đông Khê là điểm ta có thể đột phá, chia cắt tuyến phòng thủ biên giới của Pháp

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Đặc điểm nào sau đây không có ở các đại diện của ngành Giun tròn? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!